Menu Close

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Genel Aydınlatma Metni

Sayın Katılımcı,

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından düzenlenen “Kamera Elinde Geleceğin Cebinde” kısa film yarışmasına katılım amacıyla www.kameraelindegelecegincebinde.com internet sitesinden veya posta yoluyla iletmiş olduğunuz ad, soyad, T.C. Kimlik No, cinsiyet, kurum adı, unvan ve telefon vb. iletişim bilgileriniz TSPB  tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5 inci maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak,

  • Güvenliğin sağlanması,
  • Katılımcı sayısının ve diğer istatiksel bilgilerin belirlenmesi,
  • “Kamera Elinde Geleceğin Cebinde” kısa film yarışması ile ilgili bilgilerin sunulması,
  • TSPB’ye ait her türlü uygulama/application’ların yönetilebilmesi,
  • TSPB’ye, sponsorlarına/destekçilerine, etkinliklerine ilişkin içerikler, olanaklar ve yeniliklerinden haberdar edilmesi,
  • TSPB’ye ait veya desteklediği ya da duyurmak istediği etkinlikler için Kullanıcı’ya bildirimde bulunulabilmesi, elektronik ileti gönderilmesi,
  • TSPB’nin yayınladığı dergi ve yayınların tarafınıza gönderiminin veya tanıtımının yapılması hususunda talebinizin alınması,
  • TSPB’den talep edeceğiniz hizmetlerin yürütülmesi,

amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

Yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda; toplanan kişisel verileriniz T.C. Kimlik No’su hariç iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hukuken yetkili kamu kurumları ve özel kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” gereği Birliğimizin Büyükdere Caddesi No:173 1. Levent Plaza A-Blok Kat:4, 34394 Levent, Şişli, İstanbul adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.