Menu Close

Kamera Elinde Geleceğin Cebinde Katılımcı Taahütnamesi

  1. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (bundan böyle “TSPB” olarak anılacaktır) tarafından düzenlenen “Kamera Elinde Geleceğin Cebinde” kısa film yarışmasına katılan yarışmacı (bundan böyle “Katılımcı” olarak anılacaktır) kısa film (bundan böyle “Kısa Film” olarak anılacaktır) yarışmasında kazanmış olduğu ödül karşılığında Kısa Film ve filmin içeriğinde yer alan senaryo, kurgu,  tüm müzik ve görsel efektlerin çoğaltma, yayma, yayın,  dijital iletim de dahil olmak üzere görüntü işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletimi, umuma arzı ve herhangi bir şekilde işleme haklarını süre ve mecra ile sınırlı olmaksızın münhasıran TSPB’ye devrettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  2. Katılımcı, TSPB’ye devrettiği Kısa Film’in ve Filmin senaryosunun, müziğinin ve bu esere ilişkin uygulamaların mali, fikri ve manevi haklarına sahip olduğunu ve bu hakları başkalarına devre yetkili olduğunu, eserler ve içerikleri üzerinde üçüncü şahısların Lisans Veren olduğu iddiaları nedeniyle TSPB’nin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını ve TSPB’nin bu nedenle uğrayacağı her türlü zararını ilk talep anında nakden ve def’aten tazmin ile sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  3. Katılımcı, Kısa Film senaryosunun ve Kısa Film kapsamında yaptığı, yapacağı çekimlerden elde edilecek her türlü görsel ve işitsel malzemenin çekimlerden üretilecek ve tanıtım amaçlı kullanılacak tüm malzeme görsel medyada, internette, web sitesinde, alternatif medya kanallarında ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü mecrada istenilen versiyonda, yurtdışı ve yurtiçi olmak üzere tüm dünyada kullanım haklarının TSPB’ye ait olduğunu ve TSPB’nin bunları münhasıran kullanma hakkına sahip olduğunu kabul ve taahhüt eder.
  4. Katılımcı TSPB’ye devretmiş olduğu Kısa Filme, filmin senaryosuna ve içeriğine ilişkin kullanım hakları karşılığında yarışmada kazanmış olduğu ödül dışında hiçbir ödeme, hak, menfaat, maddi ve manevi talepte bulunmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder.
  5. Katılımcı, işbu sözleşme gereğince Kısa Film, senaryo ve içeriği üzerinde sınırsız süre ile tek yetkili kullanıcısının ve hak sahibinin TSPB olduğunu, bu süre içerisinde sözleşme konusu faaliyetler sonucu üretilecek materyallerin kullanım hakkını hiçbir şekilde 3. şahıslara devredemeyeceğini, TSPB’nin iznini almaksızın hiçbir şekilde kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder.