Skip to main content

Yaptığınız Her Yatırım Hayallerinize Bir Adım!

Yıllara Göre Kazananlar

YARIŞMA HAKKINDA


Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin (TSPB) Türkiye’ye tasarruf bilinci aşılamak ve toplumu yatırıma yönlendirmek amacıyla her yıl farklı temalarla düzenlediği “Kamera Elinde Geleceğin Cebinde” yarışması bu sene altıncı kez en iyi kısa film projelerini ödüllendiriyor.

Daha güvenli bir gelecek fikrinden yola çıkan TSPB, her yıl olduğu gibi bu yıl da tasarruf ve yatırımın gücünü en iyi yansıtan kısa filmleri “6. Kamera Elinde Geleceğin Cebinde” yarışmasına davet ediyor.

Bireylerin bilinçli finansal kararlar almalarına yol göstermeyi hedefleyen ve bu sene altıncısı düzenlenecek olan kısa film yarışmasında dereceye girenleri 12 bin 500 TL’ye varan ödüller bekliyor. Ayrıca, ilk 10’a giren yarışmacılar, 1 yıl süreli İKSV Kırmızı Lale Kart Üyeliği kazanacak.

Yarışma, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da “Bulmacalı Senaryo” konseptiyle düzenleniyor. Yarışmaya katılmak isteyenlerin, aşağıda yer alan 20 kelimeden en az 10 tanesini kullanarak çektikleri 3 dakikayı aşmayan filmlerini 27 Nisan 2020 tarihine kadar www.kameraelindegelecegincebinde.com sitesi üzerinden doldurdukları formla birlikte elden, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya kurye/kargo aracılığıyla teslim etmesi yeterli.

Filmde geçmesi gereken 10 kelime aşağıdakilerden seçebilecek:

1.Bütçe
2.Birikim
3.Yatırım
4.Hedef
5.Gelecek
6.Finansal planlama
7.Emeklilik
8.Risk
9.Portföy
10.Yatırım vadesi (kısa, orta, uzun)
11.Pay (hisse)
12.Borçlanma aracı
13.Tahvil/bono
14.Kira sertifikası
15.Yatırım fonu
16.Bireysel emeklilik
17.Aracı kurum
18.Portföy yönetim şirketi
19.Banka
20.Yatırım danışmanı

ÖDÜLLER


JÜRİ ÜYELERİ


2014 yılından bu yana Kamera Elinde Geleceği Cebinde Kısa Film Yarışması jüri üyeliği görevini yürüten Sn. Cüneyt Cebenoyan'ı 3 Ağustos 2019 tarihinde geçirmiş olduğu trafik kazasında kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yakınlarına ve ailesine başsağlığı dileriz.

KATILIM KOŞULLARI

1. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (bundan böyle “TSPB” olarak anılacaktır) tarafından düzenlenen “Kamera Elinde Geleceğin Cebinde” kısa film yarışmasına katılan katılımcılar aşağıdaki şartları ve koşulları kabul etmiş sayılırlar.

2. Yarışmaya katılım ücretsizdir. Yarışmaya katılmak isteyen adaylar kameraelindegelecegincebinde.com adresli internet sitesi üzerinden başvuru formunu doldurarak başvuru yapacaklardır. Katılımcının bu formlarda belirteceği ad-soyad ve adres bilgileri, TSPB tarafından esas alınacaktır. Bu nedenle bu bilgilerin doğruluğundan ve tam olmasından tamamen katılımcı sorumlu olup, kimlik bilgilerini doğru ve tam vermediği tespit edilen katılımcılar yarışma dışı bırakılacak ve dereceye giremeyecektir.

3. Birden fazla filmle katılmak isteyen kullanıcıların başvuru formunda belirtmek koşuluyla başvuru formunu bir kere doldurmaları yeterlidir.

4. Yarışma, yurt içi ve yurt dışından bütün katılımcılara açıktır. Gönderilen filmin dilinin Türkçe olması veya Türkçe altyazılı olması zorunludur.

5. Katılımcıların 18 yaşını doldurmuş olmaları gereklidir. 18 yaşından küçük olanlar yarışmaya katılmış olsalar dahi ödül kazanmaları halinde, bu ödül kendilerine verilmez.

SIKÇA SORULAN SORULAR


Film en fazla kaç dakika sürmeli ve hangi formatta olmalı?
Yarışmanın temasına uygun olarak kendi bakış açınızla hazırladığınız film "cast akışı" ve "intro" dahil 3 dakikayı geçmemeli ve .avi, .mov veya mp4 formatında olmalıdır.

Ödül kime verilecek?
Ödül başvuru sahibine verilecektir. Başvuruyu yapan kişinin 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.

Daha önceki yıllarda yarışmaya katıldım ve ödül kazandım, tekrar katılabilir miyim?
Evet. Yarışmamız, katılım koşullarında belirtilen şartlara uygun tüm katılımcılara açıktır. Daha önce yaptığımız yarışmalara katılmış, ödül kazanmış veya kazanmamış olmanız tekrar katılmanıza bir engel teşkil etmez.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE
İLİŞKİN GENEL AYDINLATMA METNİ

Sayın Katılımcı,

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından düzenlenen “Kamera Elinde Geleceğin Cebinde” kısa film yarışmasına katılım amacıyla şahsen başvuru, her türlü elektronik kayıt veya elektronik posta ile iletmiş olduğunuz ad, soyad, T.C. Kimlik No, cinsiyet, kurum adı, unvan ve iletişim bilgileriniz TSPB tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5 inci maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak,

  • “Kamera Elinde Geleceğin Cebinde” kısa film yarışmasına katılımınızın/binaya giriş yaptığınızın teyidi,
  • Güvenliğin sağlanması,
  • Katılımcı sayısının ve diğer istatiksel bilgilerin belirlenmesi,
  • “Kamera Elinde Geleceğin Cebinde” kısa film yarışması ile ilgili bilgilerin sunulması,
  • TSPB’ye ait her türlü uygulama/application’ların yönetilebilmesi,
  • TSPB’ye, sponsorlarına/destekçilerine, etkinliklerine ilişkin içerikler, olanaklar ve yeniliklerinden haberdar edilmesi,
  • TSPB’ye ait veya desteklediği ya da duyurmak istediği etkinlikler için Kullanıcı’ya bildirimde bulunulabilmesi, elektronik ileti gönderilmesi,
  • TSPB’nin yayınladığı dergi ve yayınların tarafınıza gönderiminin veya tanıtımının yapılması hususunda talebinizin alınması,
  • TSPB’den talep edeceğiniz hizmetlerin yürütülmesi,
amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hukuken yetkili kamu kurumları ve özel kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” gereği Birliğimizin Büyükdere Caddesi No:173 1. Levent Plaza A-Blok Kat:4, 34394 Levent, Şişli, İstanbul adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.